Februarimötet 2021 // Student Division Meeting LP3 2021

[English below]

Ärade sektionsmedlemmar! 

Torsdagen den 25 och lördagen den 27 februari är det dags för årets första sektionsmöte, även kallat februarimötet. På grund av förra mötets sena avslut samt mängden punkter som ska behandlas har styret beslutat att dela upp detta möte på två dagar; en dag för motioner och propositioner följt av en dag för inval av kommittéer och utskott.

Mötet hålls via Zoom med start kl 17:20 på torsdagen och 12:50 på lördagen. Se till att ansluta i god tid. Den preliminära agendan finns i den preliminära kallelsen som har skickats via mail. Alla propositioner kommer att bifogas den slutgiltiga kallelsen. Under torsdagen kommer bland annat uppföljning av beslut kring att göra sektionen lakto-ovo-vegetarisk samt beslut kring hedersmedlemskap på sektionen att behandlas. Under lördagen kommer bland annat val av sexmästerierna KfKb6 och G6, GAMMA, KK, KfIK, fanbärare och ordförande i JämKfKb att genomföras.

Fullständig dagordning kommer på mail i den slutgiltiga kallelsen. För att kunna medverka på mötet måste du registrera dig till mötet i förväg med ditt fullständiga namn och e-mail via följande länk: https://chalmers.zoom.us/…/u5crf… Efter att du har registrerat dig kommer du få ett bekräftelsemail med information om hur du kan medverka på mötet.

Notera att alkohol inte är tillåtet på mötet, även om det sker digitalt. Om du har några frågor om mötet, sektionen eller om du vill lägga fram en motion, kontakta styret via styret@kfkb.se.

Vi ses online!

—————————————————————-

Dear members of the KfKb Student Division! 

On Thursday the 25th of February and Saturday the 27th of February, it is time for the Student Division Meeting of this study period. Since the last meeting ended very late, and because there are alot of things to process during this meeting, this Student Division Meeting has been divided over 2 days; one for motions and propositions, followed by one for election of committees and representatives.

The meeting will be held via Zoom, starting at 17:20 on Thursday and 12:50 on Saturday. Please join a few minutes before the meeting starts. The preliminary agenda can be found in the summoning e-mail. All propositions will be sent out with the final summoning. On Thursday, the meeting will amongst other things vote about making the Student Division lacto-ovo-vegetarian as well as vote regarding honorary membership of the KfKb Student Division. On Saturday, the meeting will amongst other things elect the new committee G6, the standard-bearers and the president of the equality committee JämKfKb.

More information will be sent out with the final summoning via e-mail. To be able to join the meeting, you will have to register in advance to the meeting with your full name and e-mail via this link:
https://chalmers.zoom.us/…/u5crf… After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

Please note that alcohol is prohibited at the meeting, even though it is held digitally, and that the meeting will be held in Swedish. It is however possible to submit and discuss motions in English.

If you have any questions regarding the Student Division meeting, the Student Division in general, or want to submit a motion to the meeting, feel free to contact the Student Division Board at styret@kfkb.se.

See you online!

Februarimötet 2021 // Student Division Meeting LP3 2021