Höstmötet 2021 // Autumn Student Division Meeting 2021

[English below]
Ärade sektionsmedlemmar! 💚🖤

Torsdagen den 7 oktober är det dags för sektionsmötet för denna läsperiod – höstmötet. Mötet kommer att hållas på plats i KE med start kl 17:45, med start för matservering vid 17:00. Se till att vara där i god tid och ha gärna med en tom matlåda. Fika serveras i pausen. Agendan finns i den slutgiltiga kallelsen som har skickats via mail, samt alla propositioner och motioner.

Mötet kommer bland annat att behandla inval av balkommittén KfKbal och Valberedningen, samt val av lussebulle och luciaansvarig. Fullständig dagordning kommer i den slutgiltiga kallelsen.

Om du blir sjuk eller tillhör en riskgrupp och ändå vill kunna delta på mötet, skicka ett mail till styret@kfkb.se så ska vi se över alternativen som finns för att möjliggöra detta. Vi kan dock inte lova något i nuläget.

Om du är intresserad av att söka till valberedningen kan du skicka in en ansökan med hjälp av mallen i kallelsen till styret@kfkb.se, alternativt nominera dig muntligt på mötet. Ansökan till KfKbal via valberedningen har dessvärre stängt, men det är fortfarande möjligt att nominera sig på mötet.

Notera att alkohol inte är tillåtet på mötet. Om du har några frågor om mötet, sektionen eller något annat, kontakta styret via styret@kfkb.se.

Vi ses där!


Dear members of the KfKb Student Division! 💚🖤

On thursday the 7th of October at 5.45pm, it is time for the Student Division Meeting of this study period. The meeting will be held in KE in the Chemistry building. Food will be served from 5pm, so make sure to be there in time and bring an empty food box. Fika will be served during the break.

If you are sick or are a part of a risk group and want to attend the meeting email styret@kfkb.se. We are looking into possible options to make this feasible.

The agenda as well as motions, propositions and nominees can be found in the final summoning e-mail.

The meeting will amongst other things elect a new Ball committee (KfKbal), Election comittee as well as Lucia Day coordinator and Saffron bun baker.

If you are interested in being a part of the committees being elected, feel free to use the template for nominations in the summoning and send it to styret@kfkb.se.

Please note that it is required to be able to speak Swedish to be a part of the committees and that the meeting will be held in Swedish. It is possible to submit and discuss motions in English. Also note that alcohol is prohibited at the meeting.
If you have any questions regarding the Student Division meeting, the Student Division in general, or want to submit a motion to the meeting, feel free to contact the Student Division Board at styret@kfkb.se.

See you there!

Höstmötet 2021 // Autumn Student Division Meeting 2021