KARM 2021

Den 24/11 2021 är det dags för KARM2021. Årets arbetsmarknadsmässa är i stort sett helt digital. Alla är välkomna till mässan som är öppen kl 12.00 – 16.00 och då har ni möjlighet att chatta, vara med i videosamtal och boka intervjuer med företagen. Om ni bokar intervjuer med Eurofins så hålls de på plats i Kemiéntren, övriga företag håller sina intervjuer digitalt. Ni hittar årets mässkatalog och hela den digitala mässan på karm.graduateland.com. Vi rekommenderar att ni registrera er och skapa er profil innan mässan. Ni kan redan nu börja boka intervjuer.


On the 24th of November 2021 it is time for KARM2021. This year’s career fair is almost all digital. Everyone is welcome to the fair which is open between 12.00 and 16.00 and during that time, you can chat, engage in video conversations and book interviews with all the potential future employers that will attend the fair. Interviews with Eurofins will be held in the chemistry entrance at campus. All other companies will conduct their interviews via GraduateLand. You can find this year’s fair catalogue and the entire digital fair at karm.graduateland.com. We recommend that you register and create your profile before the fair. You can already book interviews.

KARM 2021