Gs1

Ifall du vill du bidra med material (t.ex. föreläsningsanteckningar eller sammanfattningar) så kan du göra det via Studienämndens Drive. Studiematerial finns numera på Studienämndens drive.

Preliminär programplan för hela Globala system samt kursbeskrivningar hittar du här.

 

Årskurs 1

Läsperiod I

Introduktion till globala system (2,5 hp)
Beräkningsverktyg (5 hp)
Envariabelanalys (7,5 hp)

Läsperiod II

Introduktion till globala system (2,5 hp)
Mekanik (5 hp)
Tillämpat matematiskt tänkande (7,5 hp)

Läsperiod III

Introduktion till globala system (2,5 hp)
Evolution och självorganisation i biologiska system (5 hp)
Ordning och oordning i fysikaliska system (7,5 hp)

 

Läsperiod IV

Jorden som system (7,5 hp)
Linjär algebra och experimentell matematik (7,5 hp)