Mottagningskommittén

bØfficer:

Vice ordførande:

sPRonschef:

Kassør:

Infochef:

pHadderchef:

Evenemangschef:

Ø-uppdragschef:

Salty

Sigge

Munken

₿ucky

Rambø

ZØMI

Laban

Kipper

bØf är sektionens mottagningskommitté. Det är deras uppgift att ansvara för alla nya KfKb-teknologer vid läsårets start och se till att de får en så bra början på Chalmers som möjligt. Kika gärna in på vår facebook! Ifall ni vill kontakta oss går det att göra via b0f@kfkb.se!