Kommittéer

En kommitté är en grupp studenter som har hand om en specifik fråga inom sektionen. Medlemmarna i kommittéerna har en tidsbegränsad uppdrag och byts en gång om året genom inval på sektionsmötena. Varje kommitté har ett bestämt antal poster och följer stadgar och reglementen som satts upp. Inom KfKb-sektionen finns följande kommittéer:

bØf - Mottagningskommittén
Gamma - Foto- och bastukommittén
GP - Galaxposten: Sektionstidningen
Kaos - PR-förening & Rustmästeri
KfIk - Idrottskommittén
KfKbal - Balkommittén
KfKb6 , GSex - Sexmästerier
KK - Kock-Kommittén