PR-förening & Rustmästeri

KAOS-22 är ett gött gäng som gillar att skapa KAOS. Vi är också sektionens PR och rustmästeri. Med en härlig vibe hålls sektionslokalerna skinande rena så inga kursböcker blir kladdiga under tenta perioderna. När sektionslokalerna Gastown och Spritköket blir kladdiga är då vi håller i pub under Chalmers pubrunda. Förutom dessa två så arrangerar KAOS ytterligare evenemang.

Ordförande

Kassör

Øhlchef

PR-chef

Matansvarig

Oansvarig

Gustav Holm

Louise Elmberg 

Ablai Forster

Mariama Santiago Ndow

Amanda Larsson

Madeleine Friman

ordf.kaos@kfkb.se

kassor.kaos@kfkb.se

dryck.kaos@kfkb.se

pr.kaos@kfkb.se

mat.kaos@kfkb.se

oa.kaos@kfkb.se

kaos@kfkb.se