GP-Redaktionen

Galaxposten: Sektionstidningen


 

Chefsredaktör: Petter Svenning

Redaktör: Pekka Lever

Skribent: Albin Ekborg

Skribent: Elias Rasmussen

Skribent: Ellen Koningen

Skribent: Erik Berg

Skribent: Daniel Larsson

Kontakt: gp@kfkb.se

GP-redaktionen skriver och sammanställer KfKb-sektionens största (och enda) tidning: Galax-Posten! Denna innehåller allt av intresse till medlemmar av sektionen, från sittningsreportage till intervjuer med föreläsare. Tidningen utkommer en gång per läsperiod.

För att hitta tidigare nummer av GP se här, för att komma till vår facebooksida, klicka här!