Ernst

ERNST – sektionens arbetsmarknadsutskott

Ernst är sektionens arbetsmarknadsutskott. Vi är de som ser till så att ni får en inblick i livet efter Chalmers redan under er studietid. Enligt legenden kommer vårt namn från en fisk i serien Gaston, vars huvudperson var sektionens tidigare skyddshelgon, alltså inte Ernst Kirschsteiger vilket är lätt att tro.
Vi brukar fixa studiebesök, lunchföreläsningar, mingelkvällar, mm. Vi arrangerar även en arbetsmarknadsmässa, KARM, för kemisektionerna på Chalmers tillsammans med kemisektionens arbetsmarknadsutskott, KARG. KARG är några ni ofta kommer stöta på tillsammans med oss. Vill ni läsa mer om oss kan ni gå in på vår gemensamma hemsida.
Simma lugnt!

Ordförande: Regina Gustavsson

Kassör: Elsa Janzon

Lisa Vind

KARM-ansvarig: Lisa vind

Mentorskapsansvarig: Sofia Gidefjord

PR, Event & IT-ansvarig: William Bergstedt