Hej och välkommen till KfKb:s alldeles egna hemsida! Här hittar Ni information kring vad som händer på sektionen, Chalmers och andra viktiga saker. KfKb-sektionen omfattar de tre programmen Bioteknik, Kemiteknik med fysik och Globala system.

KfKb är en icke vinstdrivande organisation som finns till för alla studerande medlemmar. Sektionen ser till att alla nyantagna får möjlighet att gå på en mottagning, gå på roliga arrangemang och få det stöd som behövs. KfKb-sektionen är en del av Chalmers studentkår.

Om sektionen
Kommittéer
För nyantagna
Boka GT/Spritis
Kontakt