Hyra Reaktorns diskmaskiner

Det finns nu en möjlighet av att hyra diskmaskiner i utrymmet kallat ”Reaktorn”. För att boka dessa, skriv till viceordf@kfkb.se. Observera att om K/KfKb arrangerar samtidigt och arrangörer från båda sektionerna vill hyra diskmaskiner samma datum så tilldelas en diskmaskin till varje arrangör och man måste samsas om utrymmet och nyttja den tilldelade diskmaskinen. Är det så att endast arrangörer från ena sektionen bokat så fås tillgång till båda diskmaskinerna. Diskmaskinstabletter införskaffas av de som bokar. Mer info om deposition, etc, fås vid bokning!