GP-Redaktionen

Tidningskommittén – GP-redaktionen

GP-redaktionen skriver och sammanställer KfKb-sektionens största (och enda) tidning: Galax-Posten! Denna innehåller allt av intresse till medlemmar av sektionen, från sittningsreportage till intervjuer med föreläsare. Tidningen utkommer en gång per läsperiod.

mail: gp@kfkb.se

OrdförandeHedda Lundbergordf.bal@kfkb.se
Vice ordförandeAxel Brönnestamvice.gp@kfkb.se
Filippa Lindeberg
Wille Runesson
Vidar Kempe
Marcus Juneholm
David Eklund