Kontakt

*Under konstruktion*

Här hittar du kontaktuppgifter till kommittéer och utskott på sektionen!

Styret: lägg till ändelsen @kfkb.se för mailadress
Hela styret: styret
Ordförande: ordf
Vice ordförande: viceordf
Kassör: kassor
Arbetsmarknadsansvarig: ama
Utbildningsansvarig: ua
SAMO: samo
Informationsansvarig: info

Utskott: mail till utskott är [utskott]@kfkb.se
Kommittéer: mail till kommittéer är [kommitté]@kfkb.se