Kf3

Ifall du vill du bidra med material (t.ex. föreläsningsanteckningar eller sammanfattningar) så kan du göra det via Studienämndens Drive. Studiematerial finns numera på Studienämndens drive.

Gammal

Läsperiod I

FUF040 Kvantfysik
KAA095 Separations- och apparatteknik
KBT062 Teoretisk kemi

Läsperiod II

ENM160 Energiteknik
KBT062 Teoretisk kemi*
KKM052 Kemisk miljövetenskap

Läsperiod III

FFY012 Fasta tillståndets fysik
MVE455 Partiella differentialekvationer

Läsperiod IV

KAA052 Matematisk modellering i kemitekniken
MHA081 Hållfasthetslära