Utskott

Ett utskott är en del inom sektionen som ser över kvalitén inom olika områden av utbildningen. Likt kommittéerna har medlemmarna i utskotten ett tidsbegränsat uppdrag och följer de regler och stadgar som satts upp. En skillnad mot kommittéerna väljs de flesta av posterna in genom styret, utom ansvarsposterna som välja in på sektionsmötena. Med ansvarsposter menas ordförande och kassör. KfKb-sektionen har följande utskott:

Ernst - Arbetsmarknadsutskott
JämKfKb - Jämlikhetsutskottet
SnKfKb - Studienämnden