Bt2

Ifall du vill du bidra med material (t.ex. föreläsningsanteckningar eller sammanfattningar) så kan du göra det via Studienämndens Drive. Studiematerial finns numera på Studienämndens drive.

 

Läsperiod I

KFK163 Fysikalisk kemi
TMS146 Grundkurs i matematisk statistik

Läsperiod II

KAA060 Transportprocesser
TMA683 Tillämpad matematik

Läsperiod III

KFK176 Kolloid- och ytkemi
KMG050 Cell- och molekylärbiologi 2
KMB041 Metabolism och teknisk mikrobiologi

Läsperiod IV

EEM066 Electricitetslära med Biomedicinsk teknik
KKM081 Biokemisk miljövetenskap
KMB041 Metabolism och teknisk mikrobiologi