Kf2

Ifall du vill du bidra med material (t.ex. föreläsningsanteckningar eller sammanfattningar) så kan du göra det via Studienämndens Drive. Studiematerial finns numera på Studienämndens drive.

Gammal

Läsperiod I

KVM091 Termodynamik
MVE295 Komplex analys

Läsperiod II

KAA060 Transportprocesser
FFY616 Elektrisk mätteknik och vågfysik

Läsperiod III

KAA146 Grundläggande kemiteknik
MVE290 Fouriermetoder

Läsperiod IV

KAA146 Grundläggande kemiteknik*
KBT275 Kemisk reaktionsteknik
SSY310 Reglerteknik