Bt1

Ifall du vill du bidra med material (t.ex. föreläsningsanteckningar eller sammanfattningar) så kan du göra det via Studienämndens Drive. Studiematerial finns numera på Studienämndens drive.

 

Läsperiod I

KBT250 Kemi med biokemi
MVE460 Envariabelanalys och analytisk geometri
KLI060 Bioteknik: Introduktion

Läsperiod II

KBT250 Kemi med biokemi
MVE465 Linjär algebra och analys fortsättning
KLI060 Bioteknik: Introduktion

Läsperiod III

KBT250 Kemi med biokemi
MVE470 Flervariabelanalys

Läsperiod IV

FTF195 Mekanik
UCM010 Inledande cell- och molekylärbiologi