Bt3

Ifall du vill du bidra med material (t.ex. föreläsningsanteckningar eller sammanfattningar) så kan du göra det via Studienämndens Drive. Studiematerial finns numera på Studienämndens drive.

 

Läsperiod I

KBT120 Planering och utvärdering av experiment
KMB056 Molekylär bioteknik

Läsperiod II

KKR091 Bioreaktionsteknik
KMB056 Molekylär bioteknik

Läsperiod III

IEK415 Industriell ekonomi
KMG042 Modellorganismer i molekylärbiologi
TEK075 Arbetsorganisation
TMA982 Linjära system och transformer
MVE370 Matematik och samhälle

Läsperiod IV

KAA052 Matematisk modellering och kemitekniken
KOK081 Oorganisk och organisk kemi
MVE370 Matematik och samhälle