Kommittéer/Utskott

Kommittéer

En kommitté är en grupp studenter som har hand om en specifik fråga inom sektionen. Medlemmarna i kommittéerna har en tidsbegränsad uppdrag och byts en gång om året genom inval på sektionsmötena. Varje kommitté har ett bestämt antal poster och följer stadgar och reglementen som satts upp. Inom KfKb-sektionen finns följande kommittéer: 

bØf - Mottagningskommittén
KAOS - PR-förening & Rustmästeri
GAMMA - Foto- och bastukommittén
KfIk - Idrottskommittén
KK - Kock-Kommittén
KfKbal - Balkommittén
GP - Galaxposten: Sektionstidningen
KfKb6 - Sexmästeri

Utskott

Ett utskott är en del inom sektionen som ser över kvalitén inom olika områden av utbildningen. Likt kommittéerna har medlemmarna i utskotten ett tidsbegränsat uppdrag och följer de regler och stadgar som satts upp. Till skillnad mot kommittéerna väljs de flesta av posterna in genom styret, utom ansvarsposterna som väljs in på sektionsmötena. Ansvarsposter är ordförande samt kassör. KfKb-sektionen har följande utskott:

SnKfKb - Studienämnden
JämKfKb - Jämlikhetsutskottet
Ernst - Arbetsmarknadsutskott
Styret
Styret , som det hörs på namnet, styr sektionens verksamhet. Varje läsperiod, det vill säga 4 gånger per år, kallar styret till sektionsmöte, vilket är sektionens högst beslutande organ där viktiga beslut om stadgar, inval, motioner, propositioner och dylikt tas upp.
Valberedningen
Valberedningen har som uppgift att nominera kandidater till sektionens alla kommittéer, till styrelsen och till vissa poster av utskotten Ernst och JämKfKb.
Medlemsföreningar
Medlemsföreningar består av studenter med samlats under ett gemensamt intresse eller aktivitet. Hittar du ingen som passar kan du alltid starta din egna!