Valberedningen

Valberedningen


Hej!

Vi är sektionens valberedning, och vår uppgift är att nominera kandidater till sektionens alla kommittéer, till styrelsen och till vissa poster av utskotten Ernst och JämKfKb. Nomineringarna görs utifrån intervjuer med frågor utformade från en kompetens-baserad kravprofil. Nomineringarna presenteras för sektionen på sektionsmötet, där de sedan demokratiskt väljs in av de deltagande sektionsmedlemmarna. Förutom att hålla intervjuer går valberedningen på all aspning som hålls under läsperioderna, bland annat för att se sökintresse och engagemang hos asparna.

Om man vill söka till en kommitté via valberedningen fyller man i ett sökformulär som läggs upp på valberedningens facebook-sida, samt i mottagningsgrupperna. Den ansökande blir då kallad till en intervju till en av valberedningen utsatt tid och plats. De som blir nominerade blir informerade om detta via ett sms, och deras namn sätts upp på en lista utanför Gt/Spritis senast fyra dagar innan sektionsmötet.

Om man inte söker via valberedningen finns det en mall för övriga nomineringar, vilken fylls i och lämnas till styrelsen, och om man inte fyller i en sådan är det helt möjligt att nominera sig själv eller någon annan under sektionsmötet.