Styret

Sektionsstyrelsen

Styret består av sektionsordförande, vice sektionsordförande, informationsansvarig, kassör, studerandearbetsmiljöombud (SAMO), utbildningsansvarig samt arbetsmarknadsansvarig. Tillsammans är vi en grupp om sju personer som sysslar med frågor som rör allt från arbets- och studiemiljö, till nöjeslivet på sektionen.

Vi i styret finns här för att hjälpa sektionens medlemmar och därför kan du alltid vända dig till oss om det är något du undrar över eller om du har något problem. Skriv motioner, kom med idéer på förändringar eller bara snacka med oss!

styret@kfkb.se

Ordförande: Sebastian Wikström

Som ordförande i KfKb-styret är det jag som har huvudsakligt ansvar för styrelsens och sektionens verksamhet. Detta innebär att det är jag som ska se till att sektionens och styrets arbete sköts och att det medlemmarna beslutar om på sektionsmötet följs. Det är också framförallt jag som representerar sektionen utåt mot andra sektioner, kåren och högskolan inom olika utskott och möten. Tillsammans med vår kassör är jag firmatecknare vilket innebär att vi har ansvar för sektionens ekonomi och har rätt att skriva på kontrakt å sektionens vägnar. Som ordförande har jag även ansvaret att ansöka om serveringstillstånd vid arrangemang såsom ET-raj och Pubrundor.

Det är alltid fritt fram att kontakta mig vid frågor eller funderingar oavsett om de berör mina huvudsakliga arbetsområden eller om du inte vet vem på sektionen du ska vända dig till!

ordf@kfkb.se

Kassör: Kasper Storck

Tjohej! Som kassör i KfKb-styret ansvarar jag huvudsakligen för ekonomin på hela sektionen, såväl de fonder vi har som löpande utgifter. Tillsammans med kommittékassörerna sköter jag all sektionens bokföring och alla transaktioner. Utöver detta är jag, tillsammans med ordföranden firmatecknare och därmed juridiskt ansvarig för sektionens verksamhet. Det är även jag som har hand om sektionens merch som i nuläget består av b.la tygmärken, frackband, medaljer, pins och sångböcker. Jag är även väl insatt i äskningar på sektionen gällande både arrangemang samt inköp.

Du är alltid välkommen att prata med mig i korridoren eller komma ner till styretrummet om du har frågor, funderingar, påhopp eller bara vill prata. Gäller det mina huvudsakliga arbetsområden kan jag förhoppningsvis ge hyfsade svar! : )

kassor@kfkb.se

Vice Ordförande: Tuva Selldén

Som vice ordförande i styret är mitt huvudsakliga ansvar sektionens nöjesliv. Det innebär att jag har nära kontakt med sektionens kommittéer, utskott och föreningar för att stötta dem på bästa sätt och hjälpa till med deras verksamhet. Dessutom arbetar jag aktivt med att förbättra och utveckla nöjeslivet på sektionen. Därför hamnar också frågor som rör nöjeslivet ofta på mig. Jag hjälper även ordföranden genom att ta på mig vissa av hans uppgifter och vara behjälplig när det behövs.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller funderingar kring nöjeslivet. Jag kan också hjälpa till med krånglande accesser eller bokningar av diskmaskiner och högtalare inför arrangemang.

viceordf@kfkb.se

Studerande arbetsmiljöombud (SAMO): Elias Palm

samo@kfkb.se

Utbildningsansvarig: Oscar Mohlin Lindgren

Hej hopp, Jag heter Oscar Mohlin Lindgren och det är jag som är Utbildningsansvarig i KfKb-Styret (även kallad UA). Det är precis som det låter, min uppgift är att representera studenternas utbildningsrelaterade intresse. Det är mig ni kan vända er till om ni har åsikter om utbildningen, eller om ni känner att ni inte blir tagna på allvar i en kurs. Jag sitter även med i SnKfKb som är sektionens studienämnd.

ua@kfkb.se

Informationsansvarig: Hannes Öhman

Tjena, mitt namn är Hannes och jag sitter som informationsansvarig (oftast förkortat till bara “info”) i styret. Som info så har jag hand om alla kommunikationskanaler på sektionen, dvs. sektionens slack, hemsidan, mailutskick, facebooksidan osv. Jag har också som uppgift att föra protokoll för styrelse- och sektionsmöten som sker, dessa finns att läsa på hemsidan om du är nyfiken på vilka frågor som tas upp och vilka beslut som görs.

Skulle det vara något som strular vad gäller mail, Slack, och liknande så tveka inte att höra av er till mig. Jag kan oftast lösa det mesta. :^)

info@kfkb.se

Arbetsmakrandsansvarig: Theo Stein

Hej! Jag heter Theo och sitter som arbetsmarknadsansvarig aka AMA. Som AMA så fixar jag främst nya sponsor och sköter kontakten med våra nuvarande sponsorer. Utöver sponsring så hjälper jag till i utskottet Ernst med att fixa lunchföreläsningar, case kvällar och vår arbetsmarknadsmässa KARM. Om ni har frågor eller funderingar gällande vad det finns för arbetsmöjligheter efter utbildningen kan ni vända er till mig.

ama@kfkb.se